با ما تماس بگیرید
شماره تماس  09183383196 - 06642604284
مشاوره رایگان

مواد سبز دوستدار محیط زیست

نخستین شرکت دانش بنیان در ایران جهت تولید مایعات یونی

لیگاند های آزمایشگاهی

اولین مرکز فروش لیگاند های آزمایشگاهی

مایعات یونی

تولید کننده انوع مایعات یونی High grade

برخی از مشتریان